Leefgebied jaguar raakt ook u!

 

Doel van de Black Jaguar Foundation

De afgelopen 50 jaar hebben we meer schade aan onze planeet toegebracht dan in de 200.000 jaar daarvoor. Ontbossing heeft het leefgebied van de jaguar met 65% verkleind.  Het redden en herstellen van het leefgebied van de jaguar staat symbool voor het behoud van de meest vitale ecosystemen ter wereld: het Amazone regenwoud en de Cerrado savanne. Dit leefgebied is ook van levensbelang voor de mens; het levert 20% van de zuurstof op aarde, filtert 30% van alle zoetwater en is de bron van 25% van alle hedendaagse medicijnen.    
De Black Jaguar Foundation (BJF) is een non-profit organisatie die de zwarte jaguar symbool stelt voor de zorgelijke staat waarin de Cerrado savanne en het Amazone regen- woud zich bevinden. Doel van de BJF is het helpen realiseren van de 2.600 km lange ‘Araguaia-biodiversiteit Corridor’ in Centraal Brazilië: de langste natuurbrug ter wereld en één van de grootste bebossings-projecten van Zuid-Amerika. We redden hiermee duizenden diersoorten maar het is met name van levensbelang voor onszelf.  Miljoenen bomen worden opnieuw geplant. En dat is hard nodig, want de ontbossing gaat nog steeds door.
 
View the BJF trailer
 
       
 
         

 
Helpt u ook mee?   Waarom interessant voor u?

De vrijwilligers van de BJF zijn succesvolle professionals en leveranciers die hun tijd en toewijding kosteloos of tegen charitatieve tarieven inzetten. Maar ook úw deelname en donatie zijn hard nodig om onze projecten mogelijk te maken! Met uw donatie van € 1.000 wordt u ‘Supporting Friend’ en doet u mee aan onze campagne TheLast600.org.  U krijgt o.a. uw eigen PR-video op deze site én een handgemaakt jaguarbeeld en zelfs kans kans op een reis naar het corridor- gebied in het Braziliaanse regenwoud. U helpt hiermee een van de grootste herbebossing-projecten in Zuid Amerika te realiseren.   Lees meer..


Websites, trailers en alle geschenken voor donateurs zijn gesponsord ofwel tegen charitatieve tarieven geleverd.

 

 

Er is veel negatief nieuws over de ontbossing van het regenwoud en over alweer een uitgestorven diersoort. Met uw donatie geeft u iets heel belangrijks terug, namelijk om de langste natuurbrug op aarde te helpen realiseren. Op enorme schaal  worden inheemse bomen herplant in het hart van Brazilië. Binnen een gestructureerd en degelijk opgezet plan, in nauwe samenwerking met de top van natuurorganisaties. Voor bedrijven biedt sponsoring aan de projecten van de BJF een unieke kans om klantenbinding en merkentrouw te versterken op internationaal niveau. Lees meer

 

Bekijk de Corridor video